• maliancog.jpg

Welcome to Barangay Maliangcog Official Website!

 

 

 

Vision

Sa pag sapit ng taong 2019 ang Barangay Maliangcog ay ganap ng isang maunlad na pamayanang may takot sa DIOS, may pagalang at pagmamahal sa kapwa, may pagpapahalaga at malasakit sa likas na yaman ng kapaligiran, may maunlad na agrikultura, may malinis na kapaligiran. Maayos napinagkukunan ng inuming tubig, may matibay na pundasyon tungo sa mataas na antas na edukasyon, at may malapit na matatakbuhan sa sandali ng karamdaman. Upang mapanatili ang maayos na kalusugan at maging matiwasay ang pamumuhay ng lahat ng mamamayan ng BARANGAY MALIANGCOG

Mission

Mapanatiling naglilingkod ng may katapatan sa tungkulin bilang opesyales ng barangay. Bukas sa lahat ng transaksyon na may kinalaman sa pagpapaunlad ng komonidad

Hikayatin ang lahat ng kabataan para sa mataas na edukasyon, tungo sa matiwasay na pumumuhay. At mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng barangay.

 

Login Form